GIÁ DỊCH VỤ CLOUD (VNĐ)

Basic

255,750

Mua..

Professional

465,000

Mua..

Business

883,500

Mua..

Enterprise

1,743,750

Mua..

Thời gian sử dụng 1 months 1 months 1 months 1 months
Tỷ lệ chia lợi nhuận (*) 50%-50% 50%-50% 40%-60% 30%-70%
Số coin trade tối đa 4 8 16 32
Thao tác kỷ thuật All All All All
Thống kê định kỳ 1 tuần / lần 1 tuần / lần 1 tuần / lần 1 tuần / lần
Cam kết lợi nhuận 55% 65% 75% 85%
Hỗ trợ kỷ thuật
Kỹ thuật Cloud
Update Markets
Sàn giao dịch binance binance - bittrex binance - bittrex - polo binance - bittrex - polo ..

Mua..

Mua..

Mua..

Mua..

Lưu ý : Bảng giá trên là bảng giá cloud ( Server chạy AI ) mà bạn phải trả. Lợi nhuận của bạn thu về từ việc sử dụng AI sẽ được chia theo tỷ lệ tại phần Tỷ lệ chia lợi nhuận. Tiền của bạn vẩn ở trong tài khoản của bạn và hệ thống của chúng tôi chỉ thao tác nó để sinh lời. Chúng tôi hoàn toàn không giử tiền của bạn.