VPS (420.000 VND / tháng)

Call : 070 314 2876

Task

64 / 1288

BTC

0.32941528

USDT

0.00

BNB

0.00

ETH

0.00
Lưu ý : Vì một số lý do giửa các đối tác phát triển nên AI Trader không mở public làm dịch vụ cho anh em trader nữa. Vì thế hệ thống sẽ không support cac dịch vụ install abc ...

Đã hoàn tất


Top Profit

BTC

Name Total
Pro Trader 0.1209
Tấn Cang 0.0931
Le Pham Tuan Kiet 0.0923
Trader Master 0.0596
Phạm Việt Anh 0.0184
Nguyễn Thanh Tùng 0.0157
PTCThien 0.0144
Phạm Minh Nhật 0.0142
Khai Vũ Quang 0.0131
Nguyễn Hà Luân 0.0114

USDT

Name Total

ETH

Name Total

BNB

Name Total

Symbol Change Side Up Time
Lưu ý : Khi cảnh báo xanh va Change thay đổ theo chiều UP thì coin bắt đầu biến động tăng giá
Khi cảnh báo đỏ và Change thay đổi theo chiều UP thì coin có khả năng tăng từ 25-35%.
Khi Change thay đổi theo chiều Down thì coin có thể down xuống từ 30 - 50%
Đây là hệ thống xử lý cloud miễn phí dành cho tất cả anh em. Khuyến nghị khu buy không lời thì sell hết trong time 15 phút từ khi cảnh báo.
Không ôm coin các cảnh báo này quá lau qua 15 phút

Chat Box


Coid Khuyến nghị

Name 24H 7D